قوانین

قوانین و ضوابط سایت :

 

قوانین مربوط به ناشران:

1- سایت هایی که حاوی مطالب غیر اخلاقی و خلاف شرع می باشند پذیرفته نمی شوند.

2- سایت هایی که با موازین جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارند پذیرفته نمی شوند.

3- سایت هایی که به نحوی به توهین قومیت ها و ملیت ها و زبان های مختلف مشغولند پذیرفته نمی شوند.

4- سایت هایی که به کارهای غیر قانونی اشتغال دارند پذیرفته نخواهند شد.

5- سایت هایی که به فروش اجناس غیر مجاز میپردازند پذیرفته نخواهند شد.

6- سایت هایی که به نوعی موتور جست و جو گوگل را کپی کرده اند و با ترفندهایی بدون تولید محتوا فقط بازدید جذب می کنند مورد پذیرش واقع نخواهند شد.

7 - در صورتی که بعد از مدتی فعالیت و کسپ درامد از سیستم تبلیغاتی پاپ آپ وب سایت مورد نظر توسط مراجع قانونی بسته شود ، حساب کاربری شخص به تعلیقی تبدیل می شود.

8- چت روم ها و سایت هایی که دارای صفحات جعلی هستند پذیرفته نخواهند شد.

9- ارسال ای پی فیک با نرم افزار های متخلف ایرانی و خارجی تقلب محسوب می شود و موجب تعلیق حساب کاربری و هیچ درامدی پرداخت نخواهد شد 

10 - هرگونه عملی که باعث افزایش بدون دلیل درآمد کاربران شود تخلف محسوب شده و با کاربر متخلف برخورد خواهد شد.

11- هرگونه تغییر در کدهای سیستم که باعث تغییر در روند نمایش تبلیغات شود تخلف محسوب میشود.

 

قوانین مربوط به تبلیغ کنندگان:

1- تبلیعات دارو پپذیرفته نمی شود.

2- تبلیغات وب سایت هایی که مخالف با موازین شرعی و فعالیت علیه جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نمی شود.

 

- مدیریت میتواند در هر زمان نسبت به تغییر، تصحیح و افزودن قوانین اقدام نماید.

 

- مدیریت میتواند در هر زمان نسبت به تغییر، تصحیح و افزودن قوانین اقدام نماید.